De persoonlijke gegevens van de klanten die tijdens het bezoek aan de website worden verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de klant.

 

Re-Belly kan deze gegevens gebruiken voor de promotie van haar producten en diensten. 

 

De klant heeft het recht tot inzage van de gegevens die op haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan annick@re-belly.be.

 

Re-Belly verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op dit gebied, namelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Of Reset password